Nguyên lý kế toán – Bộ đề 02 (Từ câu 31->40)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. Câu 31. Để được tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của Cty X, Cty A đã chi tiền mặt mua cổ phiếu Cty X mệnh giá 50¬Trđ với giá thỏa thuận 51Trđ, chi phí hoa hồng trả cho người môi giới bằng tiền mặt 500.000đ. Định khoản nghiệp vụ trên:

 
 
 
 

2. Câu 32. Ngày 1/2 DNSX M xuất bán trực tiếp tại kho chưa thu tiền khách hàng Y gồm 100spA + 200spB. Giá bán chưa thuế 200ngđ /spA, 180ngđ/spB (VAT 10%). Giá xuất kho: 150ngđ/spA, 120ngđ/spB. DN M tính thuế theo pp khấu trừ thuế.

 
 
 
 

3. Câu 33. Xét các trường hợp đầu tư sau :

I. A đầu tư vào B với 25% quyền biểu quyết => B là Cty liên kết với A.

II. A đầu tư vào B với 55% quyền biểu quyết, B đầu tư vào C với 22% quyền biểu quyết => B là Cty con của A, C là Cty liên kết gián tiếp với A.

III. A đầu tư vào E với 80% quyền biểu quyết, E đầu tư vào F với 16% quyền biểu quyết => E là Cty con của A, F không là Cty liên kết với A (nếu không có thỏa thuận khác).

IV. A đầu tư vào G với 40% quyền biểu quyết, G đầu tư vào H với 30% quyền biểu quyết => G, H là Cty liên kết với A (nếu không có thỏa thuận khác).

 
 
 
 

4. Câu 34. Trình bày thông tin trên BCTC.

 
 
 
 

5. Câu 35. Chọn câu phát biểu sai

 
 
 
 

6. Câu 36. . Góp vốn liên doanh bằng TGNH ngoại tệ, nếu tỷ giá xuất ngoại tệ nhỏ hơn tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch.

 
 
 
 
 

7. Câu 37. Chọn câu phát biểu đúng

 
 
 
 

8. Câu 38. Cty sx nhập kho sản phẩm từ SX, kế toán phản ánh

 
 
 
 

9. Câu 39. Chuyển khoản mua 200 CP thường của cty M (MG 1tr đ/CP) với giá 1,1trđ/CP,biết tỷ lệ góp vốn vào cty M là 20% và có ảnh hưởng đáng kể. Thanh toán chi phí mua bằng tạm ứng là 1trđ.

 
 
 
 

10. Câu 40. Nhập kho từ sx 500spA với giá 7.000đ/sp, 200spB với giá 6.500đ/sp