Nguyên lý kế toán – Đề 05 (Câu 41- Câu 50)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. Câu 41. Chọn phát biểu đúng, DN nộp thuế

 
 
 
 

2. Câu 42. Trình bày thông tin trên BCTC.

 
 
 
 

3. Câu 43. Cty M thuộc đối tượng nộp thuế theo pp khấu trừ. Mua 1 máy fax theo HĐ (GTGT) 880USD (gồm VAT 10%) chưa trả tiền, dùng cho VP quản lý do quỹ phúc lợi đài thọ. TGTT tại ngày giao dịch là 15.930đ/USD

 
 
 
 

4. Câu 44. Chi TM mua 1 số công trái với giá 43.000.000, MG 40.000.000, còn 2 năm nữa ĐH, thời hạn đầu tư 5 năm, ls 10%/năm.

 
 
 
 

5. Câu 45.Đối tượng phục vụ chủ yếu của kế toán quản trị là:

 
 
 
 

6. Câu 46 Tổng chi phí nếu được phân loại theo

 
 
 
 

7. Câu 47 Biến phí hoạt động có tính chất sau:

 
 
 
 

8. Câu 48. Trong dự toán chi phí sản xuất chung có loại trừ chi phí khấu hao, nguyên nhân:

 
 
 
 

9. Câu 49 Cách phân loại chi phí nào rất quan trọng trong kế toán quản trị:

 
 
 
 

10. Câu 50. Kế toán quản trị áp dụng cho các nhóm tổ chức nào: