Quản trị nhu cầu vốn lưu động chìa khóa cho dòng tiền vững mạnh

Quản trị nhu cầu vốn lưu động chìa khóa cho dòng tiền vững mạnh

Case study: Công ty cổ phần Thế Giới Di Động Vs. Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh

Tiền mặt là vua” đã trở nên quá quen thuộc với những người làm kinh doanh. Năng lực thanh toán bằng tiền mặt luôn là một trong những yếu tố quyết định tới sự sống còn của doanh nghiệp. Nhưng để quản trị dòng tiền, doanh nghiệp cần bắt đầu từ đâu? Các bạn xem clip nhé