Tầm nhìn – Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Xây dựng môi trường giải pháp đào tạo trực tuyến thiết thực cho sinh viên và cán bộ chuyên ngành kế toán, tiên phong đầu tư đổi mới sáng tạo về nội dung đào tạo và công nghệ để mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho sinh viên.

SỨ MỆNH

Từng bước thực hiện mục tiêu rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế công việc kế toán cho sinh viên khi ra trường.

Đạt được sự tín nhiệm của sinh viên và các cá nhân làm nghề kế toán, là công cụ trực quan phục vụ công việc.

Không chỉ đem lại cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên khi ra trường, chúng tôi còn tạo ra nhiều cơ hội thành công cho đội ngũ nhân viên kế toán tại doanh nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tính thực tiễn

Mang đến cho sinh viên kiến thức về nghề kế toán sát với yêu cầu doanh nghiệp theo hướng “Cầm tay chỉ việc”

Sáng tạo

Luôn sáng tạo trong nội dung và thay đổi theo yêu cầu của thị trường và các qui định của Nhà nước

Sức mạnh tập thể

Thấu hiểu giá trị của tinh thần làm việc nhóm luôn mang lại thành công. Động viên, khuyến khích, cùng nhau hướng đến mục tiêu chung.

Con người là tài sản vô giá

Kiến thức, kỹ năng, và thái độ được hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh.