Thông báo hoá đơn công ty không còn có giá trị sử dụng do nợ thuế

Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, do nợ thuế nên cơ quan thuế đã thông báo hoá đơn công ty không còn có giá trị sử dụng. Nay công trình đã hoàn thành, bên chủ đầu tư yêu cầu Công ty tôi xuất hoá đơn. Xin hỏi Công ty tôi phải làm thủ tục gì để được xuất hoá đơn cho khách hàng?

Trả lời:

Nội dung bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau: ngày 22/04/2016 Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1695 hướng dẫn trong trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hoá đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hoá đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục Công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì cơ quan thuế tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng hoá đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hoá đơn lẻ được sử dụng và nộp một phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hoá đơn được sử dụng