Thủ tục gì để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế ?

Công ty tôi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế nhưng do quá trình di chuyển địa điểm công ty nên đã bị thất lạc. Xin hỏi chúng tôi phải làm thủ tục gì để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế ?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 95 năm 2016 của Bộ Tài chính, khi người nộp thuế bị mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế thì được cơ quan thuế cấp lại. Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý và sẽ được cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của người nộp thuế.