Tôi bị mắc bệnh ung thư nặng, được công ty hỗ trợ một khoản tiền để khám chữa bệnh. Xin hỏi khoản tiền này có phải tính thuế thu nhập cá nhân không?

Trả lời

Theo quy định tại, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111 năm 2013 của Bộ Tài chính thì khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Mức hỗ trợ này là số tiền thực tế chi trả theo chứng từ trả tiền viện phí nhưng tối đa không quá số tiền trả viện phí của người lao động, sau khi đã trừ số tiền chi trả của tổ chức bảo hiểm