Trong kỳ khai thuế quý 1/2017 có phát sinh số thuế GTGT chưa được khấu trừ của dự án đầu tư này là 700 tr đồng. Vậy Cty tôi có được hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư mới này không?

Câu hỏi:
Tháng 1/2017 Công ty tôi mới được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép thực hiện dự án đầu tư khai thác quặng sắt. Trong kỳ khai thuế quý 1/2017 có phát sinh số thuế Giá trị gia tăng chưa được khấu trừ của dự án đầu tư này là 700 tr đồng. Vậy xin hỏi Công ty tôi có được hoàn thuế Giá trị gia tăng của dự án đầu tư mới này không?
Trả lời:
Tại khoản khoản 3, điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính có quy định: Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế Giá trị gia tăng chưa được khấu trừ của dự án đầu tư sang kỳ tiếp theo trong trường hợp dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 .
Như vậy, trường hợp dự án khai thác quặng sắt của Công ty bạn được cấp phép từ tháng 1/2017 nên không thuộc trường hợp được hoàn thuế Giá trị gia tăng.
(Nguồn: Tổng cục thuế Việt Nam)