Video hướng dẫn lập báo cáo kế toán quản trị bán hàng

Video hướng dẫn lập báo cáo kế toán quản trị bán hàng

☀ KPI đo lường hiệu quả của chuỗi các cửa hàng – Case study: Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
☀ Hệ thống báo cáo kế toán quản trị bán hàng – Case study: Đo lường kế hoạch bán hàng so với thực tế
☀ Sử dụng “vùng” dữ liệu động, báo cáo tự động cập nhật số liệu cho báo cáo “động”
☀ Kết hợp hàm match và index để tìm kiếm. Kết hợp sumif, match, offset giúp gia tăng hiệu quả của việc xử lý dữ liệu.